top of page

HVEM ER VI?

Kom og vær med i et hyggeligt, inspirerende og lærerigt miljø. Vi håber, at der er et eller flere fag, der har din interesse.
Fælles interesser er grobund for sociale fællesskaber.

De fleste kursusemner fortsætter efter ønske fra vore deltagere. Hvis du har ønsker om nye fag, er du velkommen til fortælle det, – det kan være at andre har de samme ønsker. Måske kan vi starte et hold med faget, måske på lørdage, hvis de andre dage er optaget.

Vores lærere er velkvalificerede indenfor deres eget undervisningsområde og er samtidig bredt orienteret om, hvad der sker i samfundet. De er alle indstillet på at skabe et trygt og inspirerende miljø, hvor der tages hensyn til den enkelte deltager.Flere af vores lærere har været ansat på skolen i mange år. Det skyldes dels at de kan lide at undervise her og ikke mindst at de trives godt med vores deltagere.


I de sidste år er der ansat flere unge undervisere. Alt tyder på, at det fungerer til stor tilfredshed. Lærernes engagement og interesse for undervisningen er af største betydning for skolen.
Vi er her enige om, at undervisning under folkeoplysningsloven er en fantastisk mulighed for at få uddybet kendskabet til vores historie, kunst og kultur samt få indblik i og debattere, hvad der sker i vores samfund. Folkeoplysningen fortjener at bestå, også i fremtiden.

Vi fortsætter debatlørdagene med spændende oplægsholdere og emner af kulturel og samfundsmæssig interesse. Læs i programmet om de debatarrangementer, der er planlagt. Nye debatarrangementer annonceres i vores meddelelsesblad "Netop" og på hjemmesiden www.sv-netvaerket.dk samt ved opslag på skolen. Kom med til debatarrangementer - vi har spændende oplægsholdere og en livlig debat.

Vores sandwichkøkken har åbent fredag kl. 12.00 – 13.30. Der kan købes suppe til rimelige penge.

Vi håber at se dig til vores undervisning.

På gensyn
Lis Lund Pedersen
Skoleleder

Medlem af Dansk Oplysnings Forbund

Om os: Welcome

SKOLENS MÅLGRUPPE

Skolens målgruppe er mennesker med psykiske lidelser og psykisk sårbarhed. Undervisningen er finansieret af tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven samt deltagerbetaling.
Undervisningen foregår i små hold (5-8 deltagere), som er specielt tilrettelagt for deltagere med et handicap i forhold til undervisningen i det enkelte emne.

Da der ydes særlige tilskud til små hold, skal vi bruge din underskrift som dokumentation for, at du mener dig berettiget til at deltage på et sådant hold.
Tilskud til nedsat deltagerbetaling:
København og Frederiksberg kommuner yder tilskud til nedsat deltagerbetaling til personer bosat i kommunerne. Det drejer sig om:

  • førtids- og folkepensionister

  • modtagere af arbejdsløshedsunderstøttelse

  • kontanthjælps- og efterlønsmodtagere

  • lærlinge, der kan fremvise en underskrevet uddannelsesaftale og

  • studerende, der modtager SU

For at opnå nævnte tilskud skal der ved tilmelding afleveres gyldig dokumentation.

82570108_808165159700032_746773925336396
Om os: Welcome
_untitled_0884.JPG

NY DELTAGER?

Er du ny deltager, bedes du venligst tilmelde dig personligt hos skoleleder Lis Lund Pedersen. Ring venligst og aftal en tid. Kontoret er åbent mandag – fredag kl. 09.00 – 14.00. på telefon 35 38 65 80. Har du gået til kurser før kan du reservere plads via tilmeldingsblanketten på nettet. Reservationen gælder i 14 dage.

Betaling
Kursusbeløbet kan betales i rater efter aftale.
Betaling kan ske på følgende måde:

  • via bank: Nordea reg.nr. 2105, konto nr. 4371 207 673. HUSK at skrive dit navn og holdnummer på betalingsmeddelelsen.

  • på skolens kontor med kontanter (mandag-fredag mellem kl. 10-14).

  • via Mobile Pay (via Mobile Pay nummer 494823). HUSK at skrive dit navn og holdnummer på betalingsmeddelelsen.

Annullering af tilmelding kan kun finde sted indtil 14 dage før den annoncerede holdstart. Efter denne dato er tilmeldingen bindende.

Om os: Welcome
bottom of page